Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В ОБЛАСТІ ПЛАВЛЕННЯ/КРИСТАЛІЗАЦІЇ СПЛАВІВ СИСТЕМИ B–Mo–Ti

Потажевська О.А., Бондар А.А., Дума Л.А., Петюх В.М., Соболєв В.Б., Великанова Т.Я.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1213

Експериментально методами рентгенівського фазового аналізу і растрової електронної мікроскопії із локальним рентгеноспектральним аналізом досліджено структуру литих та відпалених при субсолідусних температурах сплавів потрійної системи B–Mo–Ti. Температури початку плавлення та інших фазових перетворень виміряні диференційним термічним аналізом і пірометрично методом Пірані–Альтертума. Потрійні сполуки у досліджених сплавах не виявлені. За отриманими експериментальними результатами вперше побудовано проекції поверхонь ліквідуса та солідуса.


TI–MO–B, БОРИД, ДІАГРАМА СТАНУ, ЕВТЕКТИКА, ЛІКВІДУС, СОЛІДУС

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #03/04 , C.135-150


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн