Конференції

ПОРОШКИ β-РОМБОЕДРИЧНОГО БОРУ, ОДЕРЖАНИХ МЕХАНІЧНИМ ПОДРІБНЕННЯМ: СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ

Д.Л.Габунія,
 
О.А.Цагарейшвілі,
 
Л.С.Чхартишвілі,
 
З.М.Мириджанашвілі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1222

Анотація

Проаналізовано й узагальнено результати дослідження структури, фізико-механічних, хімічних і технологічних властивостей фракційованих за розмірами частинок порошків β-ромбоедричного бору, одержаних механічним подрібненням. Оцінено вплив деяких чинників подрібнення на структуру та такі характеристики порошків певних фракцій, як пікнометрична та насипна щільності, текучість, амплітуда сигналів електронного парамагнітного резонансу і хімічна активність. Запропоновано способи очищення продуктів подрібнення від домішок, зберігання і рентгенографічного тестування дрібнодисперсних фракцій. З урахуванням результатів досліджень розроблено принципову технологічну схему отримання порошків β-ромбоедричного бору різноманітних фракцій зі стабільними структурою і фізико-технологічними характеристиками. Встановлено можливість застосування окремих фракцій порошків в абразивній техніці — як добавок до алмазних мікропорошків, а також для створення нейтронопоглинальних покриттів на різних матеріалах і виробах.


β-РОМБОЕДРИЧНИЙ БОР, ПОДРІБНЕННЯ, ПОРОШОК, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОДЕРЖАННЯ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ, ХІМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ФРАКЦІОНУВАННЯ