ОТРИМАННЯ КОМПОЗИТНИХ ПОРОШКІВ В СИСТЕМІ ЦЕОЛІТ/СРІБЛО МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ

М.Уйсал,
 
Р.Карслиоглу,
 
Х.Гул,
 
С.Аслан,
 
С.Й.Кескин,
 
С.Дж.Окумус,
 
А.Алп
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1223

Анотація

Цеоліт-срібні композити з оболонковою структурою синтезували з використанням процесу осадження срібла методом хімічного відновлення. Процес осадження проводили в розчині аміаку, що містить нітрат срібла як вихідний компонент. Вплив хімічних компонентів і концентрації порошку в срібному покритті досліджували методами скануючої електронної мікроскопії, енергетичної дисперсійної спектроскопії та рентгенофазового аналізу. На підставі даних про зміну мікроструктури цеоліт-срібних композитних порошків залежно від параметрів осадження срібла здійснено пошук антибактеріального матеріалу і нового матеріалу для виготовлення імплантатів.


ЛУЖНИЙ РОЗЧИН, ОБОЛОНКОВА СТРУКТУРА, ПОРОШОК ЦЕОЛІТУ, СРІБНЕ ПОКРИТТЯ, ХІМІЧНЕ ОСАДЖЕННЯ