Конференції

ВИНИКНЕННЯ І СУПЕРПОЗИЦІЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ І ТЕПЛОВИХ ХВИЛЬ ПРИ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ РЕАКЦІЯХ В ПОРОШКОВИХ СИСТЕМАХ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1224

Анотація

При вивченні термокінетики ініційованої контактним плавленням реакційної взаємодії, що відбувається в реакційних сумішах з екзотермічними реакціями, виявлено процеси суперпозиції реакційних хвиль, які призводять до концентрації енергії в локальних областях реагуючої суміші. Релаксація локалізованої енергії відбувається за рахунок спонтанного викиду заряджених частинок. Це впливає на величину термоелектрорушійної сили, що дозволяє в даному часовому інтервалі розвитку процесу спостерігати динаміку взаємодії реакційних хвиль. У таких випадках процес синтезу і реакційного спікання некерований.


ЕКЗОТЕРМІЧНА РЕАКЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЙНІ І ТЕПЛОВІ ХВИЛІ, ПОРОШКОВА СИСТЕМА, СИНТЕЗ І СПІКАННЯ, СУПЕРПОЗИЦІЯ