Конференції

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ І АБРАЗИВНОГО ЗНОСУ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ CuSn10–ГРАФІТ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

А.Джанакджи,
 
Х.Джувалджи,
 
Т.Варол,
 
Ф.Єрдемир,
 
С.Озкая,
 
Є.Ялджин
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1225

Анотація

Металоматрічні композити (ММК) на основі CuSn10 зі зміцнювальними добавками частинок графіту кількістю 0, 1, 3 і 5% (об.) виготовлені методами порошкової металургії. Досліджено мікроструктуру, відносну густину, твердість і абразивний знос отриманих композитів. Випробування на абразивний знос незміцненої матриці та композитів у системі CuSn10–графіт проведено за схемою “палець–диск”. Оцінено вплив шляху тертя, прикладеного навантаження, вмісту частинок графіту та зернистості абразиву на абразивний знос композитів. Еволюцію мікроструктури композитів, а також механізми зношування вивчено із застосуванням сканувального електронного мікроскопа та енергодисперсійного рентгенівського спектрометра. Густина і твердість спечених композитів у системі CuSn10–графіт знижуються зі збільшенням вмісту графіту. Абразивна зносостійкість зростає з підвищенням вмісту графіту, проте знижується зі збільшенням шляху тертя, прикладеного навантаження та зернистості абразиву. Проте виявлено, що зносостійкість отриманого композиту значно вища, ніж зносостійкість сплаву CuSn10, і зростає зі збільшенням вмісту частинок графіту.


АБРАЗИВНИЙ ЗНОС, МАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ CUSN10, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ЧАСТИНКА ГРАФІТУ