КОНСОЛІДАЦІЯ НЕПРОВІДНИХ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АБРАЗИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ

М.В.Лучка,
   
В.М.Кіндрачук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1226

Анотація

Досліджено умови плакування алмазних і надтвердих макропорошків композиційними електролітичними покриттями. Встановлено, що характеристики покриттів залежать від їх підготовки, концентрації електроліту, густини струму та часу нанесення покриття. Оптимальна товщина шару покриття (120–150 мкм) досягається при густині струму 2,5–3 кА/м2. Вивчено умови отримання композиційних матеріалів із алмазоподібних плакованих порошків електророзрядним спіканням. Показано, що основними чинниками впливу є густина струму та швидкість нагрівання. Оптимальні властивості композиційного матеріалу досягаються при дії струму густиною 8,28 x 106А/м2 та загальній тривалості процесу спікання не більше 120 с. Показано, що інструменти з розроблених композиційних різальних елементів можуть бути використані для обробки граніту та мармуру. При цьому працездатність композиційних матеріалів, виготовлених із плакованих алмазних надтвердих макропорошків, вища, ніж у матеріалів, виготовлених із суміші порошків кобальту і алмазів.


ГАЛЬВАНОПОРОШКОВЕ ЗМІЦНЕННЯ, МАКРОПОРОШКИ, ПЛАКУВАННЯ, РІЗАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ, СПІКАННЯ