ДІАГРАМИ СТАНУ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ І МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

     
О.В.Шевченко,
 
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1228

Анотація

Показано, що діаграми стану тугоплавких оксидних систем на основі ZrO2, HfO2, Al2O3, оксидів РЗЕ є фундаментом для мікроструктурного проектування високотехнологічних матеріалів різного функціонального призначення. Визначено умови одержання грубозернистих матеріалів у системах HfO2–ZrO2–Y2O3, ZrO2–Y2O3–Sc2O3, HfO2–ZrO2–Sc2O3, Y2O2–Er2O3, Y2O3–ZrO2, Y2O3–HfO2, Y2O3–Al2O3, Y2O3–SiO2, Y2O3–La2O3, призначених для експлуатації при температурах до 2200 °С і дрібнозернистих у системах HfO2–ZrO2–Y2O3(Ln2O3)(Ln — Dy, Ho, Er, Tm, Yb), ZrO2–Y2O3–Sc2O3, ZrO2–Y2O3–Sc2O3, Al2O3–Zr(Hf)O2–Ln(Y)2O3 (Ln — La, Nd, Sm, Gd, Er, Yb), ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3, що мають підвищені фізико-механічні характеристики.


AL2O3, HFO2, ZRO2, ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ДІАГРАМИ СТАНУ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ, ОКСИДИ РЗЕ, ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ