Конференції

ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСА ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ ZrО2–Y2О3–Еu2O3

О.Р.Андрієвська,
 
В.В.Ковиляєв,
 
Л.М.Лопато,
 
О.В.Шевченко,
 
О.О.Фролов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1229

Анотація

За допомогою методів похідного термічного аналізу в повітрі до 3000 C, рентгенофазового аналізу, петрографії і електронної мікроскопії досліджено фазові рівноваги на поверхні ліквідуса діаграми стану системи ZrО2–Y2О3–Еu2O3. Встановлено, що поверхня ліквідуса системи утворена чотирма полями первинної кристалізації фаз: твердих розчинів на основі гексагональної (Н) і кубічної (С) кристалічних модифікацій Y2О3, кубічної зі структурою типу флюориту (F) модифікації ZrО2, високотемпературної кубічної модифікації (X) Еu2O3. Встановлено дві чотирифазні нонваріантні рівноваги інконгруентного типу в потрійній системі.


ДІАГРАМА СТАНУ, ОКСИДИ ЦИРКОНІЮ, ІТРІЮ, ЄВРОПІЮ, ПОВЕРХНЯ ЛІКВІДУСУ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ