КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МАГНІЮ З ДОБАВКАМИ КИСЕНЬ-СТАБІЛІЗОВАНОЇ СПОЛУКИ η-Zr4Fe2O0,5 ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО АКУМУЛЮВАННЯ ВОДНЮ

В.В.Березовець,
 
Р.В.Денис,
 
І.Ю.Завалій,
 
В.Поль-Бонкур
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1232

Анотація

Обговорено переваги реактивного помелу для приготування нових ефективних сорбентів водню на основі магнію. Синтезовано нанокомпозити магнію з добавками інтерметалічних сполук η-Zr4Fe2O0,5, використання яких у зв’язку з підвищеною стійкістю до диспропорціонування може підвищувати циклічну стабільність матеріалу. Показано покращення десорбційних характеристик гідридних композиційних матеріалів Mg - інтерметалічні сполуки. Виявлено чотирикратне збільшення швидкості реакції механохімічного синтезу MgH2 та зниження температури десорбції водню на 80 °С в присутності каталітичних добавок.


ВОДЕНЬ, ГІДРИД, КОМПОЗИТ, МАГНІЙ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ