Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРУВАННЯ, ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ, ДЕСОРБУВАННЯ, РЕКОМБІНУВАННЯ У СИСТЕМІ Sm2Co17–xFex–H2(x = 3,9 ТА 5,95). РЕНТГЕНІВСЬКИЙ ФАЗОВИЙ АНАЛІЗ.

І.І.Булик,
 
М.В.Пилат,
 
П.Я.Лютий
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1233

Анотація

Методами диференціального термічного та рентгенівського фазового аналізів досліджено фазові перетворення у системі Sm2Co17–xFex–H2 (x = 3,9 і 5,95) під час звичайного та солід-гідрування, диспропорціонування, десорбування, рекомбінування за тиску водню 0,57–4,0 МПа та температури до 950 °C. Феромагнетна фаза зі структурою типу Th2Zn17 диспропорціонує після взаємодії з воднем протягом 1 год при тиску 1,1 та 0,6 МПа, коли x = 3,9 і 5,95 відповідно, і температурі 700 °С, на гідрид самарію SmH2±x, кобальт та інтерметалід FeCo. Після рекомбінування у вакуумі при температурі 770–950 °C утворюється двофазний сплав, який складається з фази зі структурою типу Th2Zn17 та інтерметаліду FeCo.


ГІДРУВАННЯ, ДВОФАЗНІ ФЕРОМАГНЕТНІ МАТЕРІАЛИ, ДЕСОРБУВАННЯ, ДИСПРОПОРЦІОНУВАННЯ, РЕКОМБІНУВАННЯ, САМАРІЙ-КОБАЛЬТОВІ СПЛАВИ