Конференції

В"ЯЗАНО-ПАЯНІ МІДНІ СІТКИ І НАНОСТРУКТУРНІ ВУГЛЕЦЕВІ ЧАСТКИ ДЛЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ЛОПАТЕЙ ВІТРОВИХ ТУРБІН З КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Л.Р.Вишняков,
 
Л.М.Переселенцева,
 
К.Л.Вишнякова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1236

Анотація

Досвід у створенні деталей для захисту літаків від блискавки використали для розробки в"язано-паяних мідних сіток, які дозволять зменшити пошкодження композитного матеріалу, що використовують для виготовлення вітролопатей завдяки поліпшеним розсіювальним властивостям таких композитів. Для підвищення електропровідності вуглепластикових ламінатів і посилення міцності адгезії між вуглеволокнами та зв"язуючим запропоновано електропровідні вуглецеві наноструктурні модифікатори для полімерної матриці. Рекомендовано використання в"язано-паяних мідних сіток для поліпшення системи блискавкозахисту лопатей вітротурбіни, тобто приймача блискавки та шини, що відводить струм блискавки. Результати роботи будуть корисними для ефективного загального захисту лопатей вітротурбіни від блискавки.


БЛИСКАВКОЗАХИСТ, В’ЯЗАНО-ПАЯНІ СІТКИ, ЗВ’ЯЗУЮЧЕ, КОМПОЗИТИ, НАНОСТРУКТУРНІ ЧАСТИНКИ, ПОЛІМЕР