ОТРИМАННЯ ДИСИЛІЦИДУ ХРОМУ МЕТОДАМИ МЕТАЛОТЕРМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПРЯМОГО СИНТЕЗУ

Л.А.Молотовська,
 
Д.Б.Шахнін,
 
В.В.Малишев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1245

Анотація

Дисиліцид хрому отримано методами металотермічного відновлення хром- та кремнійвмісних сполук активними металами та прямого синтезу дисиліциду з елементарного хрому ікремнію в розплаві Sn–Zn. В результаті металотермічного відновлення сполук хрому та кремнію металічним натрієм одержано CrSi2 у вигляді нанокристалічного порошку з середнім розміром частинок 20–60 нм. Методом прямого синтезу в металічному розплаві одержано дисиліцид, що має вигляд голчастих кристалів довжиною 150–200 мкм. Підтверджено гексагональну структуру CrSi2 за даними рентгенофазового аналізу. Термогравіметричний аналіз та диференціальна скануюча калориметрія показали, що окиснення поверхні зразків починається на повітрі при температурах 873–973 К. Окисненню піддається незначна частина поверхні зразків, що свідчить про їх високу корозійну стійкість.


ДИСИЛІЦИД ХРОМУ, МЕТАЛОТЕРМІЧНИЙ СИНТЕЗ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ОКСИДАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ, ПРЯМИЙ СИНТЕЗ