Конференції

ВПЛИВ ПОРИСТОСТІ ЗАГОТОВОК З ПОРОШКОВИХ СТАЛЕЙ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ БОРИДНИХ ПОКРИТТІВ

 
С.Г.Пятачук,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1250

Анотація

Методами металографічного і рентгеноструктурного аналізу досліджено структуру боридних покриттів, одержаних насиченням залізних та залізо-вуглецевих заготовок різної пористості при 1000 та 1100 °С, та визначено розподіл мікротвердості по глибині шару. Показано, що зі збільшенням вихідної пористості пресовок товщина боридного шару зростає, однак його щільність та поверхнева мікротвердість вищі для зразків з меншою пористістю та отриманих при підвищеній температурі насичення. Відзначено залежність морфології боридних шарів від пористості заготовок.


БОРИД, БОРУВАННЯ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, ФАЗОВИЙ СКЛАД