Конференції

ОЦІНКА ЕНЕРГОВМІСТУ НЕРІВНОВАЖНИХ СТРУКТУР КАРБІДІВ ВОЛЬФРАМУ І МОЛІБДЕНУ

Є.В.Богатирьова,
 
А.Г.Єрмілов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1252

Анотація

Показано можливість застосування рентгеноструктурного аналізу для оцінки зміни енерговмісту матеріалів після механоактивації з метою визначення енергетичної характеристики порошкових карбідів вольфраму та молібдену ще на стадії підготовки шихти. Це важливо для керування властивостями твердих сплавів на основі карбідів вольфраму та модифікування литих виробів за допомогою карбідів молібдену.


ЕНЕРГОВМІСТ, КАРБІДИ ВОЛЬФРАМУ І МОЛІБДЕНУ, МЕТАЛООРГАНІКА, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ