Конференції

ВИГОТОВЛЕННЯ ЛОПАТЕЙ ТУРБІН СКЛАДНОЇ ФОРМИ З МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ TiAl ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СТЕРЕОЛІТОГРАФІЇ

Ц.Л.Лу,
 
Ц.В.Цао,
 
Ф.Лу,
 
Д.Ц.Ли
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1253

Анотація

Інтерметалід TiAl і керамічна сполука SiC є важливими високотемпературними конструкційними матеріалами, проте з них складно виготовити лопаті турбін традиційними методами. Для вирішення цієї проблеми застосовано методи стереолітографії та гелевого лиття. Досліджено закономірністі просочення зразків полікарбосиланом і їх подальшого піролізу при підготовці SiC; проаналізовано еволюцію мікроструктури та фізико-механічні властивості зразків TiAl–SiC. Результати показали складність отримання щільної суспензії вихідного TiAl під час гелевого лиття, отже, виготовлено пористі заготовки TiAl. Інтерметалід TiAl легко спікається із додаванням невеликої кількості нікелю, а після видалення в'яжучого компонента утворюються зв'язані між собою пори. Мікроструктура зразків після просочення полікарбосиланом і піролізу включала TiAl, SiC, Ti3SiC2, AlNi та TiNi, а їх границя міцності на вигин складала 38–45 МПа при температурі 1100 °C. Таким чином, встановлено можливість застосування даного методу для виготовлення лопатей турбін складної форми на основі TiAl–SiC.


ГЕЛЕВЕ ЛИТТЯ, ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ НА ВИГИН, ІНТЕРМЕТАЛІД TIAL, ЛОПАТЬ ТУРБІНИ, СТЕРЕОЛІТОГРАФІЯ