СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ СІАЛОНІВ Si6-zAlzOzN8-z, ОТРИМАНИХ ГАРЯЧИМ ПРЕСУВАННЯМ ПОРОШКІВ З АКТИВУЮЧИМИ ОКСИДНИМИ ДОБАВКАМИ

 
А.Д.Панасюк,
 
О.В.Пшенична,
 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1255

Анотація

Досліджено процеси ущільнення та фазоутворення при гарячому пресуванні порошків β'-сіалонів трьох складів, отриманих з природної сировини (каоліна) карботермічним відновленням у середовищі азоту. Встановлено, що температура початку усадки знижується з ростом індексу z. Вивчено вплив добавок оксидів рідкісноземельних металів (Y2О3, La2O3, Sc2O3) як активаторів процесу спікання. Визначено, що введення оксидних добавок систем Sc2O3–А12O3, La2O3–А12O3 та Y2О3–А12O3 евтектичного складу активує процес ущільнення на початковій стадії спікання. Досліджено такі властивості сіалонів (чистих та з оксидними добавками), як твердість, міцність, окалиностійкість за високих температур на повітрі. Встановлено, що найкращі властивості має матеріал на основі сіалону з добавкою Y2О3–А12O3, який за рівнем міцності, тріщиностійкості та твердості наближається до матеріалів, отриманих реакційним гарячим пресуванням із попередньо синтезованих компонентів — Si3N4, А1N, А12O3 та Y2О3.


ВПЛИВ ДОБАВОК ОКСИДІВ РЗМ, КАОЛІН, МІЦНІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ β'-СІАЛОНІВ, ПРИРОДНА СИРОВИНА, СТІЙКІСТЬ ДО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ, ТВЕРДІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ