Конференції

ПОСИЛЕННЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПАРИ ВОДИ ЧЕРЕЗ ІЗОТАКТИЧНИЙ ПОЛІПРОПІЛЕН ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК

Й.Бунос,
 
К.С.Андрикопулос,
 
Х.Мосхопулу,
 
Т.Іоаннідес,
 
К.Куравелу,
 
Г.К.Псаррас,
 
Г.А.Вояцис
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1283

Анотація

Введення багатошарових вуглецевих нанотрубок в ізотактичний поліпропілен досліджено з точки зору перенесення пари води. Для характеризації структури отриманих композитів, а також розподілу багатошарових вуглецевих нанотрубок використано методи скануючої електронної мікроскопії, рамановської спектроскопії, термічного та рентгеноструктурного аналізів. Крім того, для вивчення електричних властивостей нанокомпозитів застосовано широкочастотну діелектричну релаксаційну спектроскопію. Композитні мембрани підготовано шляхом змішування розплаву. Введення багатошарових вуглецевих нанотрубок призвело до 12-кратного збільшення питомої швидкості перенесення пари води. Виявлено, що показники перенесення пари води лімітовані утворенням закупорюючих агломератів нанотрубок при високому вмісті багатошарових вуглецевих нанотрубок.


ЗМІШАНІ МАТРИЧНІ МЕМБРАНИ, КОМПОЗИТ В СИСТЕМІ ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ–ПОЛІПРОПІЛЕН, ПОКАЗНИК ПЕРЕНЕСЕННЯ ПАРИ ВОДИ