НАНОСТРУКТУРОВАНІ СПЕЧЕНІ ТВЕРДІ СПЛАВИ WC–Co (ОГЛЯД)

В.С.Панов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1284

Анотація

Подано огляд способів отримання тонкодисперсних порошків вольфраму, карбіду вольфраму та суміші WC–Co, а також різних технологій спікання нанорозмірних твердих сплавів WC–Co. На підставі літературних джерел проаналізовано властивості, структура та сфери застосування нанорозмірних твердих сплавів WC–Co. Встановлено, що, незалежно від технологічного рішення, обов’язковими вимогами для отримання тонкодисперсних твердих сплавів є чистота вихідної сировини, точне дотримання технологічного регламенту та високий рівень контролю параметрів на всіх етапах виробництва, які виключають появу в структурі небажаних фаз і дефектів.


В'ЯЗКІСТЬ РУЙНУВАННЯ, ВОЛЬФРАМ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, МІЦНІСТЬ, НАНОПОРОШОК, ПОРИСТІСТЬ, РОЗМІР ЗЕРНА, СПЛАВ, СУМІШ WC–CO, ТВЕРДІСТЬ