Конференції

НОВИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ Al–В4С: МЕХАНІЧНИЙ ПОМЕЛ І НАНЕСЕННЯ КОМПОЗИТУ

А.Джанакджи,
 
Т.Варол,
 
Ф.Єрдемир,
 
С.Озкая
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1287

Анотація

Досліджено механічний помел як нову технологію отримання композиційних покриттів Al–В4С на поверхні маловуглецевих сталей. За допомогою растрової електронної мікроскопії проаналізовано товщину, морфологію і мікроструктуру поперечного перетину композиційних покриттів. Крім того, виміряно твердість за Віккерсом і шорсткість поверхневого шару. Встановлено, що щільне композиційне покриття Al–В4С може бути нанесене на поверхні після тривалого механічного помелу. Мікроструктурний аналіз композиційних покриттів Al–В4С виявив однорідний розподіл частинок В4С в матриці Al. Збільшення тривалості механічного помелу з 6 до 30 год привело до підвищення мікротвердості приповерхневого шару (5 мкм) від 220 до 280 HV.


КОМПОЗИТ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОКРИТТЯ, ПОМЕЛ