Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Eu–In

В.В.Березуцький,
  
М.О.Шевченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1290

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії при 1170–1300 K визначено ентальпії змішування рідких подвійних сплавів Eu–In (0 < xIn < 0,66; 0,78 < xIn < 1). Розраховано термодинамічні властивості рідких сплавів Eu–In у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеального асоційованого розчину. Встановлено, що термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів Eu–In проявляють від"ємні відхилення від ідеальної поведінки, а ентальпії змішування характеризуються значними екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпій змішування складає –35,1 ± 0,5 кДж/моль при xIn = 0,52 за температури T = 1300 K і –41,2 ± 0,5 кДж/моль при xIn = 0,50 за температури T = 1170 K.


ДІАГРАМА СТАНУ, ЕНТАЛЬПІЯ, ЄВРОПІЙ, ІНДІЙ, РОЗПЛАВ, ТЕРМОДИНАМІКА