Конференції

ПРИНЦИПИ СТРУКТУРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ІМПРЕГНОВАНИХ МЕТАЛОПОРИСТИХ КАТОДІВ

 
В.В.Скороход
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1291

Анотація

Виконано моніторинг цілеспрямованих наукових досліджень властивостей і структури імпрегнованих металопористих катодів (МПК). Отримані дані узагальнені з точки зору уявлень про масштабну структурну ієрархію в неорганічних матеріалах для розробки принципів управління процесами їх формування при проектуванні високоемісійних і довговічних МПК. Проведено моделювання роботи імпрегнованих МПК різних типів на основі матеріалознавчої тріади “хімічний склад ↔ структура ↔властивості” і концепції ієрархії структурних рівнів в МПК. Визначені основні структурні рівні МПК - електронний, наноструктурний, мезоскопічний, мікроскопічний і макроскопічний, і проаналізовані відповідні їм структурні елементи - електрони, емітерний шар, плівкове покриття, каркас і емісійно-активна речовина, конструкція катодного вузла. Аналіз показав, що з точки зору ієрархії структурних рівнів МПК електронний рівень є ключовим, ефективність прояву якого залежить від нанокристалічного, мезо- і мікроскопічного структурних рівнів. Розроблено принципи структурної інженерії при проектуванні високоемісійних і довговічних МПК і управління процесами їх формування на наноструктурному і мікроскопічному рівнях шляхом варіації їх хімічного складу і структури.


ДОВГОВІЧНІСТЬ, ЕМІСІЙНО-АКТИВНА РЕЧОВИНА, ЕМІТЕРНИЙ ШАР, ІЄРАРХІЯ СТРУКТУРНИХ РІВНІВ В МПК, ІМПРЕГНОВАНИЙ МЕТАЛОПОРИСТИЙ КАТОД, МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС, ТЕРМОЕМІСІЯ