МЕТАЛИ І СПЛАВИ БРОНЗОВОГО СТОЛІТТЯ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО СУЧАСНОСТІ.
II. ЗОЛОТО, СРІБЛО, ОЛОВО, СВИНЕЦЬ, РТУТЬ ТА ЇХ СПЛАВИ

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1292

Анотація

Продовжено огляд еволюції технологій та застосувань від раннього Середньовіччя до наших часів традиційних для Бронзового віку металів: золота, срібла, олова, свинцю, ртуті та їх сплавів. Показано сучасне розширення галузей промисловості та мистецьких застосувань з використанням вказаних металів і їх сплавів.


АМАЛЬГАМИ, БІЛА ЖЕРСТЬ, ЕЛЕКТРОКОНТАКТНІ Й АНТИФРИКЦІЙНІ СПЛАВИ, ЕЛЕКТРОНІКА, ЗОЛОТО, ЛУДІННЯ, ОЛОВО, РТУТЬ, СВИНЕЦЬ, СРІБЛО, ЮВЕЛІРНА СПРАВА