НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Л.І.Чернишев,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1293

Анотація

Представлено короткий огляд поточного стану порошкової металургії, зроблений на підставі матеріалів щорічного Європейського конгресу з порошкової металургії (вересень 2013 року, Ґетеборг, Швеція). Відзначається, що порошкова металургія виходить на шлях стійкого розвитку. Розглянуто можливості розширення обсягів застосування продукції порошкової металургії у транспортному секторі. Докладно викладені основні переваги та недоліки, а також перешкоди на шляху поширення нової технології так званого адитивного виробництва деталей з металевого порошку.


АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИПУСК ПОРОШКІВ, ВИРОБИ З ПОРОШКУ, ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДИХ СПЛАВІВ, ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР