Конференції

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИБОРИДІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ IV-VI ГРУП У ПРОЦЕСІ МЕХАНОХІМІЧНО СИНТЕЗУ

Г.М.Макаренко,
  
І.І.Тимофєєва,
 
В.Ю.Мацера,
  
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1296

Анотація

Високодисперсні порошки диборидів перехідних металів IV–VI груп (TiB2, HfB2, NbB2, TaB2, CrB2, Mo2B5 та W2B5) одержано методами механохімічного синтезу з елементів і низькотемпературної термообробки активованих шихт. Розмір частинок порошків складає ≤1 мкм. Виявлено відмінності у процесах формування диборидів металів IV–VI груп як за періодом, так і за групами. Дибориди Ті і Nb утворюються “скачкоподібно”. Дибориди Hf і Ta формуються через стадії утворення нижчих боридних фаз, а вищі бориди Cr, Mo і W утворюються практично в однофазному стані тільки після додаткової низькотемпературної термообробки попередньо механоактивованих вихідних шихт. Встановлені відмінності проаналізовано з погляду донорно-акцепторної здатності атомів бору і перехідних металів, що утворюють диборид.


ВИСОКОДИСПЕРСНИЙ ПОРОШОК, ДИБОРИД ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ, ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНА ЗДАТНІСТЬ, МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ