МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПАКТНОГО ТИТАНУ ІЗ ПОРОШКІВ ГІДРИДУ ТИТАНУ, ОТРИМАНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ САМОПОШИРЮВАНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ

А.І.Дехтяр,
 
О.М.Івасишин,
 
І.В.Моїсеєва,
 
В.К.Прокудіна,
 
Д.Г.Саввакін,
 
А.Е.Сичев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1300

Анотація

Проведено порівняльне дослідження механічних властивостей титану, спеченого з порошків гідриду титану, отриманого шляхом стандартної термообробки титанової губки в середовищі водню та методом самопоширюваного високотемпературного синтезу. Показано, що характеристики міцності та пластичності титану з порошків, гідрованих методом самопоширюваного високотемпературного синтезу, не гірші, а в деяких випадках - ліпші за характеристики титану, отриманого тим самим способом із порошків гідридів титану, вироблених стандартним методом. Встановлено, що титан із порошків, гідрованих методом самопоширюваного високотемпературного синтезу, як правило, містить більше кисню порівняно з титаном із порошків, гідрованих термообробкою в середовищі водню. Однак у титані з порошків самопоширюваного високотемпературного синтезу менша кількість інших домішок, що спричинюють зниження пластичності титану. Висунуто припущення, що границі текучості та міцності, а також пластичні характеристики титану, отриманого спіканням порошків гідридів різних методів виготовлення, визначаються кількісним і якісним складом домішок.


МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТИТАНУ, ПОРОШОК ГІДРИДУ ТИТАНУ, САМОПОШИРЮВАЛЬНИЙ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ