ОЦІНКА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТІВ ТІТАН–БОРІД ТИТАНУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ НАНОІНДЕНТУВАННЯ І УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ

М.Селвакумар,
 
П.Чхандрасекар,
 
Б.Рависанкар,
 
Дж. Н.Балараджу,
 
М.Моханрадж
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1301

Анотація

Методами ультразвукового аналізу та наноіндентування досліджено механічні властивості (модуль пружності, модуль зсуву та твердість) титанових композитних матеріалів з 20–40% зміцнюючою добавкою TiB. Виконано порівняння механічних властивостей, визначених двома вказаними методами. Композитні матеріали отримано із застосуванням трьох методів порошкової металургії — електророзрядного спікання, гарячого ізостатичного пресування і спікання у вакуумі. Встановлено, що композити, отримані електророзрядним спіканням і гарячим ізостатичним пресуванням, мають кращі механічні властивості порівняно зі спеченими у вакуумі. Описано вплив зміцнюючої добавки бориду титану, а також її морфології на механічні властивості матеріалів.


МЕТОД НАНОІНДЕНТУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТИТАНОВИЙ КОМПОЗИТ, УЛЬТРАЗВУКОВИЙ АНАЛІЗ