РОЗРОБКА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТИХ СОПЕЛ ДЛЯ АБРАЗИВОСТРУМЕНЕВОЇ МАШИНИ

В.Cичук,
 
О.Заболотний,
 
А.МакМіллан
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1306

Анотація

Запропоновано новий підхід щодо підвищення зносостійкості сопел абразивоструменевих машин. Виготовлено пористий елемент - частина сопла нової конструкції абразивоструменевої машини. Проведено перетворення отриманих 2D відсканованих зображень в 3D модель з метою комп’ютерного моделювання симуляції потоку повітря через пористу циліндричну вставку.


АБРАЗИВОСТРУМЕНЕВА МАШИНА, КАРБІДИ, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПОВІТРЯНИЙ ПРОШАРОК, СВС ПРОЦЕС, СОПЛО