Конференції

МЕТАЛИ І СПЛАВИ БРОНЗОВОГО ВІКУ: ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО СУЧАСНОСТІ
I. МІДЬ ТА ЇЇ СПЛАВИ

Г.Г.Гнесін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1308

Анотація

Розглянуто історичну еволюцію технологій та застосувань міді, бронзи, латуні й інших сплавів на основі міді, які були притаманні Бронзовому віку і знайшли подальший розвиток від Середньовіччя до наших часів.


БРОНЗА, ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ, ДЗВОНОВА СПРАВА, ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СПЛАВИ, КОНСТРУКЦІЙНІ СПЛАВИ, ЛАТУНЬ, ЛИТВО, МІДЬ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ