Конференції

НАКОПИЧЕННЯ І РЕЛАКСАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАПРУГИ В ПРОЦЕСІ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПОВЗУЧОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ ПРИ УТРУДНЕНОМУ КОВЗАННІ ДИСЛОКАЦІЙ

Д.В.Мацокін,
 
І.Н.Пахомова,
 
В.П.Мацокін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1312

Анотація

Досліджено взаємозв’язок між кінетикою початкової стадії високотемпературної повзучості монокристалів KCl та NaCl і внутрішніми напруженнями, що формуються під час деформації. Встановлено вплив зовнішніх напружень і температури на величину внутрішніх напружень. Експериментально визначено та проаналізовано можливі механізми накопичення та релаксації внутрішніх напружень, які контролюють особливості кінетики деформації.


ВНУТРІШНІ ЗВОРОТНІ НАПРУЖЕННЯ, ДЕФОРМАЦІЯ, ДИСКЛІНАЦІЯ, ДИСЛОКАЦІЙ, МАЛОКУТОВА ДИСЛОКАЦІЙНА МЕЖА, ПОВЗУЧІСТЬ, РЕЛАКСАЦІЯ