Конференції

СПІКАННЯ НАНОРОЗМІРНОГО КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ МЕТОДОМ ГАЗОФАЗНОГО СИНТЕЗУ

І.Заліте,
 
Д.Грабіс,
 
П.Ангерер
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1316

Анотація

Досліджено процес спікання матеріалу в системі WC–W2C, ріст зерен і фазові переходи. Приготування компактних матеріалів із ультратонкого порошку карбіду вольфраму становить інтерес у зв’язку з підвищеними механічними властивостями таких матеріалів. Нанорозмірні порошки карбіду вольфраму синтезовано з використанням ультрашвидкісного конденсування у високочастотній плазмі. Зразки отримано методами гарячого пресування та спікання в плазмі іскрового розряду при температурі від 1500 до 1800 °С. Вихідні порошки та спечені зразки досліджено методами рентгенодифракційного аналізу (для визначення фазового складу і розміру кристалітів) та електронно-мікроскопічними методами.


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, КАРБІД ВОЛЬФРАМУ, НАНОПОРОШКИ, СПІКАННЯ В ПЛАЗМІ ІСКРОВОГО РОЗРЯДУ