Конференції

МЕЗОСТРУКТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛОВ
II. УЗАГАЛЬНЕНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

С.М.Солонін,
 
Л.І.Чернишев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1319

Анотація

Наведено узагальнені характеристики пористих матеріалів - фактор проникності, матричність структури та коефіцієнт звивистості порового простору. Фактор проникності різних матеріалів (порошкових, волокнових, спінених) не залежить від пористості, а визначається структурою порового простору. Зі збільшенням пористості матричність матеріалу та коефіцієнт звивистості суттєво зменшуються.


ВИСОКОПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, КОЕФІЦІЄНТ ЗВИВИСТОСТІ, МАТРИЧНІСТЬ ПОРОВОЇ СТРУКТУРИ, УЗАГАЛЬНЕНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОВОГО ПРОСТОРУ, ФАКТОР ПРОНИКНОСТІ