ЖАРОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ MoSi2–Al2O3 І WSi2–Al2O3 НА МОЛІБДЕНІ

В.І.Змій,
 
А.П.Патокін,
 
В.Л.Хребтов,
 
Б.М.Широков
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1322

Анотація

Досліджено покриття складу MoSi2–Al2O3, WSi2–Al2O3 і проведено порівняльні випробування на жаростійкість немодифікованих і модифікованих силiцидних покриттiв у повітряному середовищі при 1800 і 1900 °С. Металографічним, рентгеноструктурним, мікрорентгеноспектральним і хімічним аналізами встановлено, що введення оксиду алюмінію в дисилiциди молiбдену та вольфраму підвищує їх твердість, забезпечує отримання силіцидів з дрібнозернистою структурою і високою корозійною стійкістю. Дослiдження жаростiйкості покриттів дозволило встановити, що найбільш сприятливою для підвищення жаростійкості дисилiцидiв є композиція, в якій оксид алюмінію знаходиться у вигляді високодисперсних частинок (<0,1 мкм ) при загальній концентрації Al2O3 у покритті 3-15% (мас.) Показано, що висока жаростійкість покриттів MoSi2–Al2O3, WSi2–Al2O3 зумовлена наявністю оксиду алюмінію в дисилiцидах, який бере участь в утворенні зовнішнього високотемпературного оксидного шару. Цей шар складається з α-Al2O3 і підшару мулiта (з прониклими у SiO2 кристалами Al2O3).


ВОЛЬФРАМ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МОЛІБДЕН, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ПОКРИТТЯ, СИЛІЦИД