ТЕРМОДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ГЕРМАНІДІВ ЕРБІЮ

В.Р.Сидорко,
 
Л.В.Гончарук
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1325

Анотація

Методом вимірювання електрорушійних сил високотемпературних гальванічних елементів визначено енергії Гіббса, ентальпії та ентропії утворення германідів ербію Er2Ge5, ErGe2, ErGe2-b(ErGe1,5), Er3Ge4, ErGe, Er11Ge10, Er5Ge4, Er5Ge3 з твердих компонентів. Максимальна термодинамічна стабільність притаманна германіду Er5Ge3, який є єдиною сполукою з конгруентним типом плавлення в системі Er–Ge.


ГЕРМАНІЙ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА, ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ЕРБІЙ, ТЕРМОДИНАМІКА