Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ Ce5Si3 В ІНТЕРВАЛІ ТЕМПЕРАТУР 55–1806 K

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1326

Анотація

Вперше досліджено теплоємність та ентальпію Ce5Si3 у широкій області температур. Отримано значення теплоємності, ентальпії, ентропії, приведеної енергії Гіббса (Дж · моль-1 · К-1) та ентальпії (Дж · моль-1) при 298,15 К: Сp°(Т) = 230,62 ± 0,93; S° (Т) = 352,0 ± 2,8; Ф′(Т) = 185,2 ± 2,8; Н° (Т)–Н° (0 К) = 49744 ± 249. Температурні залежності ентальпії (Дж · моль-1) Ce5Si3 в інтервалі 298,15–1564 К і 1745–1806 К мають вигляд: Н°(Т)–Н°(298,15 К) = 19,934 · 10-3 · T2 + 245,26 · Т + 23583000 x Т-1 – 82807; Н°(Т) – Н°(298,15 К) = 413,78 · Т – 123368, відповідно. Розраховано ентальпію й ентропію плавлення Ce5Si3: Тпл = 1564 ± 30 К, ΔНпл = 172,7 ± 12,2 кДж · моль-1, ΔSпл = 110,4 ± 7,8 Дж · моль-1 · К-1.


ЕНТАЛЬПІЯ, ЕНТРОПІЯ, ПРИВЕДЕНА ЕНЕРГІЯ ГІББСА, СИЛІЦИД, ТЕПЛОЄМНІСТЬ, ТЕРМОДИНАМІКА