РЕНТГЕНОГРАФІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ПРОДУКТІВ ЖІДКОФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПОРОШКІВ W, Co та Sn

В.Г.Чуприна,
 
І.М.Шаля
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1327

Анотація

Вперше методом рентгенівського фазового аналізу вивчено фазовий склад псевдосплавів, які утворюються в процесі рідкофазного спікання порошків W, Co та Sn в середовищі водню при 1200 °С. Зйомку проводили в мідному та молібденовому випромінюваннях. Після охолодження в усіх псевдосплавах виявлено фази W (рефлекси значної інтенсивності) та W6Co7 (малої інтенсивності), γ-фази Co3Sn2 та CoSn2.


ВОЛЬФРАМ, З’ЄДНАННЯ, КОБАЛЬТ, ОЛОВО, ПСЕВДОСПЛАВИ, РІДКОФАЗНЕ СПІКАННЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД