Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ПРИ ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ НАНЕСЕННІ СРІБНИХ ПОКРИТТІВ

Курочкін В.Д., Кравченко Л.П., Крячко Л.О., Романенко О.М., Пух В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1329

Спектроскопічними вимірюваннями та за допомогою математичної моделі досліджено склад і параметри іскрової плазми при нанесенні електроіскрових покриттів за допомогою установки “Елітрон-22”. Виміряно ефективну температуру та електронну концентрацію на осі розряду при максимальному значенні імпульсу струму. Показано, що при нанесенні покриття за допомогою композиційних електродів Ag-C та Ag інтенсивності спектральних ліній атомів та однозарядних іонів пропорційні швидкості ерозії анода. Розраховано тиск в імпульсі у струмовому каналі з урахуванням пінч-ефекту (~1 МПа). Показано, що ефективна температура матеріалу у зоні анодної плями відповідає температурі кипіння срібла при знайденому тиску (~3200-3300 К). За допомогою математичної моделі досліджено вплив швидкості випаровування матеріалу анода і потужності розряду на концентрацію електронів, атомів та іонів матеріалу анода, інтенсивності їх спектральних ліній. Запропонований метод дає можливість оцінити ефективність переносу в паровій фазі при електроіскровому нанесенні покриттів. Розроблено методику спектрального визначення вмісту вуглецю в композиційному матеріалі Ag-C з використанням двозарядних іонів срібла та вуглецю.


ЕЛЕКТРОІСКРОВІ ПОКРИТТЯ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПАРАМЕТРИ, ПЛАЗМА, СПЕКТРОСКОПІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ, СРІБЛО

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #11/12 , C.125-137


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн