Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ ТИТАНУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ВУГЛЕЦЮ В β-SiC З ТИТАНОМ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1340

Анотація

Вивчено процеси взаємодії порошків твердого розчину вуглецю в β-SiC з порошком гідриду титану при високій температурі. Досліджено структуру композиційних матеріалів на основі одержаних продуктів і титанової матриці, сформованих у процесі спікання. Встановлено високий рівень механічних характеристик створеного композиційного сплаву.


ГІДРИД ТИТАНУ, ЕВТЕКТИКА, КОМПОЗИЦІЙНИЙ СПЛАВ, ПОРОШКОВА ЛІГАТУРА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН ВУГЛЕЦЮ В β-SIC, УСТАНОВКА ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО ПЕРЕПЛАВУ