Конференції

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ПРЕСУВАНЬ НА ОСНОВІ МІДІ

Л.А.Рябічева,
 
А.Т.Циркін,
 
А.П.Скляр
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1345

Анотація

Описано технологію отримання міді з волокнової шихти, яка включає пресування, гаряче штампування при температурі 900 °С і подальшу холодну деформацію у напрямку осі заготовки. Вивчено зміну щільності, міцності і пластичності. Мідь, одержана за розробленою технологією, за своїми властивостями відповідає вимозі стандарту на литі деформовані прутки. Запропонована технологія включає менше число операцій і вимагає менших витрат енергії, ніж традиційна технологія переробки лому в мідь - переплавка, рафінування і обробка тиском.


ВОЛОКНОВА ШИХТА, ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, ДІАМЕТР ВОЛОКНА, ДОВЖИНА ВОЛОКНА, МІДЬ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ЩІЛЬНІСТЬ