Конференції

ВЗАЄМОДІЯ НІОБІЮ ТА ФЕРУМУ ЗІ СТИБІЄМ

Я.Ф.Ломницька
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1349

Анотація

Методами рентгеноструктурного аналізу досліджено взаємодію компонентів системи Nb–Fe–Sb та побудовано ізотермічний переріз діаграми стану при 870 К в області до 0,70 мол. часток стибію. Розрахунком кристалічної структури за методом порошку підтверджено існування в системі тернарної сполуки NbFeSb зі структурою типу LiAlSi. Інших тернарних сполук в системі не виявлено.


ДІАГРАМА ФАЗОВИХ РІВНОВАГ, КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, НІОБІЙ, СТИБІЙ, ФЕРУМ