Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ Ge–Y ТА ПОДВІЙНИХ СИСТЕМ ГЕРМАНІЮ З ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ

Судавцова В.С., Усенко Н.І., Зіневич Т.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1354

Парціальні для ітрію ентальпії змішування розплавів системи Ge–Y при 1780 ± 5 К в області концентрацій 0 < xY < 0,4 визначені методом високотемпературної калориметрії в ізопериболічному режимі. З цих даних розрахована інтегральна ентальпія змішування розплавів. Показано, що сплавоутворення у рідких сплавах Ge–Y супроводжується значними екзотермічними ефектами. На основі власних і літературних даних виведені узагальнені значення ΔH рідких сплавів цієї системи. З координат ліквідусу діаграми стану оцінені активності компонентів розплавів Ge–Y. Показано, що вони характеризуються дуже великими від’ємними відхиленнями від закону Рауля.


D-МЕТАЛИ, ГЕРМАНІЙ, ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ І УТВОРЕННЯ, ІТРІЙ, КАЛОРИМЕТРІЯ, ПОДВІЙНІ СИСТЕМИ, РОЗПЛАВИ

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #07/08 , C.106-112


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн