АКТИВАЦІЯ ЕЛЕКТРОДІВ НИКЕЛЬ-МЕТАЛОГІДРИДНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ЗІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ ЦИРКОНІЮ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ВОДНЕВОЇ ЄМНОСТІ

 
В.О.Лавренко,
 
В.О.Лавренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1356

Анотація

Запропоновано методику потенціодинамічного циклування для вибору режимів активації електродів нікельгідридного акумулятора, що містять цирконієвий сплав. Вивчено електрохімічні характеристики електродів. Показано, що при режимах гідрування–дегідрування, які не відповідають поляризаційним кривим, не можна отримати повної зарядної і розрядної ємності акумулятора. Максимальна розрядна ємність за однакових умов досягається при використанні електрода масою 0,5 г, натомість для зразка масою 0,1 г спостерігається неповна розрядна ємність.


АКТИВАЦІЯ ЕЛЕКТРОДІВ, ВОДНЕЄМНІСТЬ, ГІДРУВАННЯ, ДЕГІДРУВАННЯ, ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ, ПОТЕНЦІОДИНАМІЧНЕ ЦИКЛУВАННЯ