Конференції

ПЕРЕРОБКА ВОЛЬФРАМКОБАЛЬТОВОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМ ДИСПЕРГУВАННЯМ У ВОДІ З ПОДАЛЬШОЮ КАРБІДИЗАЦІЕЙ

М.І.Дворник,
 
А.Д.Верхотуров
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1360

Анотація

Досліджено процес переробки відходів твердих сплавів одним із найперспективніших методів — електроерозійним диспергуванням. Показано, що дія іскрового розряду на твердий сплав у воді призводить до знекиснення вихідної фази WC у поверхневому шарі, а також порошку, що утворюється. Після карбідизації диспергований порошок може бути використаний у виробництві твердих сплавів. Вивчено структуру та механічні характеристики твердого сплаву, отриманого з використанням диспергованого порошку.


ВІДХОДИ, ВОЛЬФРАМ, ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНЕ ДИСПЕРГУВАННЯ, КОБАЛЬТ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ