Конференції

ПРО ПРИПІКАННЯ СФЕРИЧНИХ ПОРОШКІВ ТИТАНУ ПІД ВПЛИВОМ ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЛАЗЕРА

К.Е.Белявін,
 
Д.В.Мінько,
 
О.О.Кузнечик,
 
Р.П.Биков,
 
Д.А.Затягін
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1363

Анотація

Описано технологію селективного лазерного припікання сферичних порошків титану до титанової основи, в якій як джерело випромінювання використано твердотільний (YAG : Nd3+) лазер. Металографічними дослідженнями одношарових покриттів із частинок сферичного порошку встановлено, що рідкофазове формування металевих контактів, яке відбувається в результаті поверхневого оплавлення частинок порошку, складає основу механізму селективного лазерного спікання пористих матеріалів.


ПОКРИТТЯ, СЕЛЕКТИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ПРИПІКАННЯ, СФЕРИЧНИЙ ПОРОШОК, ТВЕРДОТІЛЬНИЙ ЛАЗЕР, ТИТАН