МІЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІКАННЯ І ПОРІДНЕНИХ ЯВИЩ

Р.А.Андрієвський
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1365

Анотація

Проаналізовано результати вивчення деформаційних і дифузійних процесів при спіканні порошкових тіл. Приділено увагу даним щодо впливу стискаючої і розтягуючої напруги на усадку порошків срібла, міді та нікелю, які свідчили про відсутність пластичної деформації при спіканні. Виявлено наявність надпластичної деформації і переміщення частинок як цілого в процесі усадки. Широко вивчені закономірності самодифузії в карбідах перехідних металів, а також повзучість і припікання цих об’єктів. Розвинено теорію ефективного коефіцієнта дифузії стосовно дифузійно-контрольованих процесів у фазах проникнення. Показано можливість застосування запропонованих співвідношень для опису повзучості і припікання. Обговорено напрями подальших досліджень стосовно нанооб’єктів.


ДИФУЗІЙНА ПОВЗУЧІСТЬ, ДИФУЗІЙНО-КОНТРОЛЬОВАНІ ПРОЦЕСИ, ЕФЕКТИВНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ, КАРБІДИ, НАДПЛАСТИЧНІСТЬ, НАНОЧАСТИНКИ, НІТРИДИ, ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, ПРИПІКАННЯ, СПІКАННЯ, УСАДКА