Конференції

ОДЕРЖАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОПОРИСТОЇ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 17-4 РН

І.Мутлу,
 
E.Октай
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1375

Анотація

Методом порошкової металургії з використанням пороутворювача (частинки карбаміду неправильної форми) одержано високопористу (пористість у межах 39–82%) нержавіючу сталь 17-4 PH з середнім розміром пор близько 700 мкм. Остаточна пористість безпосередньо пов’язана з кількістю добавки карбаміду. Зразки отримано спіканням при температурі 1300 або 1350 °C протягом 60 або 90 хв у середовищі водню. У зазначеному діапазоні пористості модуль Юнга та границя міцності на стиснення зразків перед витримкою становлять 0,17–5,34 ГПа и 24–290 МПа, відповідно, і зменшуються з підвищенням пористості. Співвідношення між механічними властивостями та відносною густиною пористої сталі 17-4 PH підпорядковані степеневому


НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ 17-4 PH, ПОРИСТІ МАТЕРІАЛИ, ПОРОУТВОРЮВАЧ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, СПІКАННЯ