ЕНТАЛЬПІЇ ЗМІШУВАННЯ РІДКИХ СПЛАВІВ І ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ОПИС СИСТЕМИ Cu–Fe–Co

М.А.Турчанін,
 
Л.А.Древаль,
 
А.Р.Абдулов,
 
П.Г.Агравал
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1378

Анотація

Ентальпії змішування потрійних рідких сплавів системи Cu–Fe–Co дослідженo калориметричним методом при 1873 К і xCo = 0–0,55. В рамках CALPHAD-методу виконано термодинамічні описи систем Fe–Co та Cu–Fe–Co. Набір самоузгоджених параметрів моделей фаз системи Cu–Fe–Co отримано з використанням даних про eнтальпії змішування, встановлені в цій роботі, і літературної інформації про фазові перетворення. Розраховані ізотермічні та політермічні перетини діаграми стану системи, поверхні ліквідусу, солідусу та метастабільного розшарування переохолоджених рідких сплавів. Оціненo величини переохолодження, необхідні для досягнення метастабільного розшарування розплавів, та температурно-концентраційні межі утворення пересичених твердих розчинів при загартуванні з рідини.


ДІАГРАМА СТАНУ, ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, СПЛАВИ СИСТЕМИ CU–FE–CO, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ