ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ФОРМУВАННЯ
I. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ БЕЗПЕРЕРВНИХ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН

С.Г.Іваницький,
 
Г.Ф.Горбачев
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1381

Анотація

Проведено огляд робіт, які відображають основні стадії технології отримання безперервних базальтових волокон. Розглянуто вплив реологічних і кристалізаційних властивостей базальтових розплавів на умови отримання волокон. Встановлено, що чим вище відношення в’язкості до поверхневого натягу η/σ, тим стабільніше процес волокноутворення. В’язкість розплаву з урахуванням здатності до кристалізації визначає температурний інтервал формування волокон. Відзначено особливості технології отримання волокон з базальтової сировини мінерального складу. Більш виражена температурна залежність в’язкості разом з підвищеною здатністю до кристалізації розплавів зумовлюють звуження температурного інтервалу формування базальтових волокон порівняно зі скляними. Висока змочувальна здатність базальтових розплавів, а також їх висока поглинальна здатність інфрачервоного випромінювання є чинниками, що знижують продуктивність процесу формування. Тому необхідність оптимізації існуючих нині технологій виробництва безперервних базальтових волокон є актуальною задачею.


БАЗАЛЬТОВИЙ РОЗПЛАВ, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВОЛОКОН