ОСНОВНІ МЕТАЛУРГІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ ПОРОШКІВ НЕІРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

Р.Д.Лі,
 
Ю.Ш.Ші,
 
Л.Ванг,
 
Д.Ш.Лью,
 
Ж.Г.Ванг
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1385

Анотація

Селективне лазерне плавлення (СЛП) використано для виготовлення виробів із нержавіючої сталі 316L. Досліджено основні характеристики та металургійні механізми процесу селективного лазерного плавлення. Із застосуванням методів оптичної мікроскопії, скануючої електронної мікроскопії і енергодисперсійного рентгеноспектрального аналізу вивчено морфологію поверхні, мікроструктуру й елементний склад отриманих зон проплавлення та зразків. На поверхні зон проплавлення виявлено пластинчасті утворення, подібні до тих, які формуються в процесі зварювання. Центральна область проплавленої зони є комірчастою мікроструктурою, а крайова область ванни розплавленого металу має стовпчасту структуру, утворену в результаті процесу теплопереносу. Поверхня виробу, виготовленого методом СЛП, при малому збільшенні має лінійчастий характер, а при великому збільшенні може відбивати процес затвердіння та кристалізації. До того ж, на поверхні виробу можна виявити невелику кількість оксидів і крапель металу, схильних до сфероїдизації. Мікроструктура виробу є тонкокристалічною, при цьому кристали орієнтовані в множинних напрямках. Тонкокристалічна структура утворена в процесі надшвидкого охолодження, а орієнтовані в множинних напрямках кристали є результатом змінного напрямку теплопереносу. Елементи розподілені рівномірно, їх скупчень не виявлено. Також розглянуто металургійні механізми формування описаних характеристик.


МІКРОСТРУКТУРА, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, СЕЛЕКТИВНЕ ЛАЗЕРНЕ ПЛАВЛЕННЯ, ФОРМУВАННЯ