ЗМІНА ПОРИСТОЇ СТРУКТУРИ ПРИ СПІКАННІ СТАБІЛІЗОВАНОГО ІТРІЄМ ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ

С.В.Габєлков,
 
Р.В.Тарасов,
 
А.Г.Миронова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1386

Анотація

Вивчено поведінку великих та малих порових каналів і закритих пор (складових порового простору) в інтервалах температур інтенсивного (900–1150 °С) та менш активного (1150–1400 °С) спікання зразка, одержаного пресуванням нанорозмірного порошку тетрагонального твердого розчину оксиду цирконію. Змінення об’єму зразка в інтервалі температур інтенсивного спікання визначається приблизно рівною мірою зменшенням об’єму великих та малих порових каналів, які походять, відповідно, від каналів між агломератами та між агрегатами в агломератах порошку. Закриті пори, які походять від закритих пор порошку, вносять малий вклад в змінення об’єму зразка через присутність в них повітря. В інтервалі температур менш активного спікання у зразку подрібнюються всі малі (200–300 нм) та великі (0,8–1 мкм) порові канали, а з них формуються нові закриті пори.


ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, ЗАКРИТІ ПОРИ, НАНОРОЗМІРНИЙ ПОРОШОК, ОКСИД ЦИРКОНІЮ, ПОРОВИЙ ПРОСТІР, ПОРОВІ КАНАЛИ, СПІКАННЯ