Конференції

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІЗНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НАНОКОМПОЗИТУ НА ОСНОВІ Ni З НАНОЧАСТКАМИ Al2O3/Y2O3/ВНТ, ОТРИМАНОГО МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ

С.Мірзамохаммаді,
 
Р.Кьярасі,
 
М.Х.Аліов,
 
А.Р.Сабур,
 
Т.Шахрабі
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1390

Анотація

Досліджено процес електроосадження потрійного нанокомпозиту Al2O3/Y2O3/ВНТ з використанням імпульсного струму. Процес осадження проведено у ванні сульфату нікелю, а утворений шар складного складу вивчено із застосуванням високоточного аналізу нанограм, отриманих за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Експериментально вивчено вплив змінних процессу: концентрації Y2O3, часу обробки, частоти і тривалості робочого циклу. Для встановлення мінімальної швидкості корозії і середнього розміру наночастинок використано статистичні методи. Визначено вклад різних ефективних коефіцієнтів, а перевірочний аналіз підтвердив достовірність отриманих результатів. Також показано, що при зміні розміру наночастинок зміна корозійних властивостей багато в чому відповідає встановленій тенденції. Атомна і електронна просвітлювальна мікроскопія підтвердили наявність в оптимальному покритті гладкої поверхні частинок, а також відповідність середнього розміру частинок нанодіапазону.


ВУГЛЕЦЕВІ НАНОТРУБКИ, ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ, КОРОЗІЯ, ОКСИД ІТРІЮ, ПОТРІЙНІ НАНОКОМПОЗИТНІ ПОКРИТТЯ